Monday, November 1, 2010

Purchase College Asistan Profesör Arıyor

Purchase College School of Film and Media Studies, tam zamanlı çalışacak ve altı adet ders verecek bir asistan profesör aramakta. Sorumluluklar arasında, bu altı dersin dışında, danışmanlık, yıl sonu denetimleri, "Film Board of Study" ile işbirliği halinde müfredat danışmanlığı ve alan ile ilgili etkinlik ve gösterimler de yer almakta.

Aranan özellikler, adayın medyayla ilişkili bir konuda MA/MFA derecesine ve/veya eş değerde profesyonel bir deneyime sahip olması. Okul, ideal adayın profesyonel anlamda belgesel üreticisi olacağını da özellikle belirtmiş.

Son başvuru tarihi 15 Kasım 2010. Başvuru için gerekli internet adresi için tıklayabilirsiniz.

Adayların 3 adet kişisel iş örneği göndermeleri gereken adres: https://jobspurchase.slideroom.com/

Adayların 3 adet tavsiye mektubunu elektronik posta ya da posta ile yollamaları gereken adres:
Jean Kyff, Senior Staff Assistant
Academic Affairs
Purchase College SUNY
735 Anderson Hill Road
Purchase, New York 10577
Email- jean.kyff@purchase.edu

Ayrıntılı bilgi için kontak adresi:
Michelle Stewart, Chair
School of Film and Media Studies
Music Building, Room 0062
Purchase College State University of New York
Tel: 914-251-6860


No comments:

Post a Comment