Monday, November 1, 2010

1001 Belgesel Film Festivali'nde Sinema Laboratuarı

13. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali içinde bu sene yeni bir bölüm yer aldı: SİNEMA LABORATUARI.

Ersan Ocak tarafından kurgulanan "Sinema Laboratuarı"nda, genel olarak sinema, özelde ise belgesel sinema alanında, dünyada yapılan deneylerle, denemelerle ortaya çıkan yenilikler tartışıldı. Sinemanın yeni biçimlerinde "yeni" olanın kavranabilmesi için farklı çerçevelerden bakıldı. Sinemanın geleceğine dair fikirler ortaya atıldı...

Bu sene bir dizi seminerle başlayan SİNEMA LABORATUARI, gelecek yıllarda bu seminlerleri çoğaltmanın yanı sıra, sinema alanında deneyler/denemeler yapan sinemacıların işlerine de yer vermeyi, festival içinde yeni belgesel sinemanın örneklerinden oluşan bir seyir programı oluşturmayı hedefliyor. Yurtiçinden ve yurtdışından belgesel sinemanın yeni biçimleri üzerine çalışan sinemacıları bir araya getirirken seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.


Sinema Laboratuarı dahilinde gerçekleştirilen seminerlerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayabilirsiniz.

No comments:

Post a Comment